Fiqh Nisa’ Siri 2/2019

10 Oktober 2019, Bilik Seminar Pusat Islam : Program Fiqh Nisa’ telah dianjurkan bagi memberi penjelasan yang lebih jelas tentang hal ehwal wanita dalam Islam.

Penceramah jemputan Dr. Shamsiah Mohamad merupakan mantan Profesor Madya Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya memberi kupasan berkaitan tajuk kesucian muslimah dan pelaksanaan ibadah.